Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

    

Informace

 

 

 

ProjektOdbornou praxí ke zkvalitňování vzdělávání s důrazem na zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních školje projektem Dobrovolnického centra o.s.

 

Projekt probíhá od listopadu 2006 – do června 2008.

  

   Účelem projektu je vytvoření uceleného systému – metodiky odborné praxe studentů středních škol v regionu Kladno a jeho replikace do dalších regionů středočeského kraje, popřípadě do přilehlých krajů.

   Cíl projektu bude konkrétně naplněn poskytováním odborné praxe studentům středních škol.

 

   Projekt nabízí seznámení s reálným pracovním prostředím v sociálně zdravotních institucích, které jsou partnery – přijímajícími organizacemi - Dobrovolnického centra o.s. (Domov pro seniory Kladno; Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno; Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno a Dětský Domov Kladno)

 

Počet studentů zapojených do celého projektu v roce 2006 – 2008: 120

 

ZAPOJENÉ SUBJEKTY:

 

Zúčastněné střední školy:

1)      Gymnázium Kladno

2)      Střední odborná škola a střední odborné učiliště – obor sociální péče – Pečovatelská činnost a sociálně správní činnost a Veřejnosprávní činnost

 

Zúčastněné organizace:

1)      Domov pro seniory Kladno

2)      Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

3)      Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno

4)      Dětský Domov Kladno

5)      Dětský rehabilitační stacionář ZVONEK

6)       ZŠ Montessori

7)      Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

8)      Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

 

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů MŠMT.

 

 

 

 

 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Externí sponzoři

 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

229052