Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

Základní informace pro žadatele o přijetí do Domova pro seniory Kladno

 

Komu jsou naše služby určeny:

 

Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně:

 • především z města Kladna a okolí
 • zejména starším 60ti let
 • kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku, sociální situace nebo zdravotního postižení
 • jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc nebo péči jiné fyzické osoby, a to z důvodu věku nebo zdravotního postižení, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými službami sociální péče
 • jejichž stav nevyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení

 

Jaké služby poskytujeme:

 

 • ubytování, včetně úklidu, praní a žehlení prádla, a drobných oprav prádla
 • stravování (5x denně)
 • podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péči o zdraví
 • podporu při zařizování běžných záležitostí
 • nabídku aktivizačních činností
 • rehabilitační péči

 

Kolik se u nás platí:

 

Stravování (5x denně = snídaně, dopolední svačina, oběd tj. polévka a hlavní chod, odpolední svačina a večeře):

 • běžná strava = 160,- Kč/den
 • žlučníková dieta = 165,- Kč/den
 • diabetická dieta = 170,- Kč/den

Ubytování:

 • jednolůžkový pokoj = 210,- Kč/den
 • dvoulůžkový pokoj = 190,- Kč/den

 

Jak zažádat o poskytování sociální služby:

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte sociální pracovnice buď telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně. Sociální pracovnice s Vámi dohodne osobní setkání, a to v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Sociální pracovnice Vám sdělí:

 • základní informace o sociálních službách Domova pro seniory Kladno
 • jakým způsobem lze podat žádost o poskytnutí sociální služby a její náležitosti
 • informace o úhradě za sociální službu
 • postup při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
 • případně Vám navrhne jinou sociální službu
 • provede zápis z jednání s žadatelem o službu

Jak získáte žádost o poskytnutí sociální služby:

 • při osobním setkání u sociální pracovnice
 • denně od 7:00 hod do 19:00 hod na recepci domova
 • může Vám být na Vaši žádost poslána poštou nebo e-mailem
 • z našich webových stránek, v záložce Dokumenty

Jaké dokumenty ještě k žádosti potřebujete:

 • vyjádření lékaře
 • pokud máte opatrovníka, usnesení či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka
 • pokud si přejete, aby za Vás vše potřebné zařídila jiná osoba, plnou moc při zastupování

Vyplněnou Žádost o poskytnutí sociální služby lze doručit do Domova pro seniory Kladno poštou, e-mailem nebo osobně.

Co se bude dále dít s Vaší žádostí:

Přijatá žádost bude projednána a do 30ti dnů obdržíte písemné vyjádření o jejím zaevidování do evidence žádostí. V případě, že Vaše žádost bude neúplná, například bude chybět některý dokument, sociální pracovnice Vás požádá o doplnění.

V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, bude Vám zasláno písemné vyrozumění včetně odůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme další informace o možnostech řešení Vaší situace.

 

Kontakty na sociální pracovnice Domova pro seniory Kladno:

 

Bc. Hana Cikánová, tel.: 312 242 452, linka 118, e-mail: hana.cikanova@dskladno.cz

Adéla Čiháková, tel.: 312 242 452, linka 119, e-mail: adela.cihakova@dskladno.cz

 

Adresa Domova pro seniory Kladno: ul. Františka Kloze 1178, 272 01 Kladno

 

 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Externí sponzoři

 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

229055