Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

    

     Návštěvní řád

 

 

1.   Návštěvy obyvatel DSK jsou povoleny v pracovních dnech, ve dnech pracovního 

      volna i pracovního klidu po celý den do 20 hod., vyjma času , který je určen

      k podávání  stravy.

 

 

2.      Při výskytu infekčních onemocnění u obyvatel jsou veškeré návštěvy obyvatel ředitelem  DSK zakázány. V takovém případě DSK informuje s dostatečným předstihem.

 

3.      Povinností návštěv obyvatel je dodržovat veškeré vnitřní normy DSK, používat návleky na obuv a řídit se pokyny  odpovědných zaměstnanců DSK.

 

4.   Návštěvy obyvatel se zdržují na místech k tomuto určených. Návštěvy málo   

        pohyblivých obyvatel mohou být uskutečněny u lůžka, vždy však se souhlasem

        zdravotní sestry ve službě.

 

5.      Návštěvy mohou být realizovány s obyvateli i ve městě Kladně. Tato vycházka a předpokládaný návrat je třeba oznámit při odchodu z budovy na recepci.

 

 

6.      Stížnosti jakéhokoliv charakteru  mohou návštěvy vkládat do schránky tomu určené  umístěné na recepci. Ředitel  DSK je povinen uvědomit návštěvy o vyřízení stížnosti do 15 dnů ode jejího převzetí.

 

7.      Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvy obyvatel DSK a pro

       všechny zaměstnance DSK.

 

8.   Návštěvní řád je veřejně vyvěšen na vyhrazeném místě  v DSK.

 

 

 

 

V Kladně  1. 8. 2007                                                            

                                                                                              

 

    Bc. Zdeněk Syblík

                                                                                                    ředitel DS Kladno

 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Externí sponzoři

 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

229055