Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

 

Cílová skupina obyvatel domova

 

Pro koho je náš DSK určen:

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách        ust. §49 se v domově pro seniory poskytují pobytové služby osobám , které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

V souladu s ust. § 91 zákona může DSK odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb , pokud:

 • DSK neposkytuje službu ,o kterou zájemce žádá
 • Pokud DSK nemá dostatečnou kapacitu
 • Pokud má zájemce infekční onemocnění
 • Jestliže zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní péči či psychiatrický stav vyžaduje ústavní léčbu
 • Pokud je pravděpodobné, že by mohl svojí agresí ohrožovat ostatní obyvatele, např. při zneužívání návykových látek
 • Pro žadatele v terminálním stavu 

 

V našem domově je provoz nepřetržitý - služby jsou hrazeny dle zákona č. 108/2006 Sb.

K dispozici je odborný zdravotnický personál, pracovníci sociální péče , rehabilitační pracovnice a ergoterapeut.

Naší snahou je aby v našem domově obyvatelé žili bohatým kulturním životem, kdo má zájem, může si vybrat ze široké nabídky aktivizačních programů:

 • Zábavné - slavnosti
 • Hudební programy
 • Naučné - příroda, literatura, dějiny apod.
 • Společenské - taneční odpoledne
 • Soutěžní - kvízy
 • Sportovní - petang, házení míčem na cíl, kuželky apod.
 • Pracovní aktivity - ruční práce

Pořady pro obyvatele máme také rozděleny podle ročních období:

 • Jaro - velikonoce, čarodějnice, první opekání, den matek
 • Léto - zahradní slavnost, soutěžní programy, opékání vuřtů, hudební odpoledne
 • Podzim - taneční odpoledne, hudební odpoledne, poslední opékání vuřtů
 • Zima - Mikulášská, zdobení vánoční výzdobou, vánoční posezení, rozloučení se starým rokem

V průběhu celého roku pořádání výletů za různými poznáními

Návštěvy kulturních pořadů mimo DSK

Pořádání mší a bohoslužeb v našem domově

O aktuálním dění a programech na celý měsíc jsou obyvatelé domova informováni prostřednictvím nástěnek, prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovnic pro přípravu volnočasových aktivit.

Respektujeme svobodnou vůli obyvatel ve výběru aktivit , snažíme se respektovat jejich rozhodnutí , aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí.

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Externí sponzoři

 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

229065