Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

 

Cíle Domova pro seniory Kladno

 

1)  Poskytovat bezpečné a odborné služby,které respektují důstojnost obyvatel a jsou založeny na principech Etického Kodexu

2)  Snižovat následky nepříznivé situace obyvatel , pro kterou nás vyhledali

3)  Podporovat obyvatele ve využívání místních institucí , udržovat přirozené vztahové sítě - žít běžným způsobem života

4)  Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka

5)  Zamezovat porušování práv uživatelů služeb

6)  Aktivně informovat zájemce na základě pravidel o nabízené sociální službě, včetně podmínek způsobu poskytování služeb a její ceny

7)  Zjišťovat spokojenost obyvatel se službami a zjištěné skutečnosti využívat při přípravě plánů na zlepšení služeb

8)  Chránit obyvatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby

9)  Napomáhat adaptaci obyvatel na nové prostředí

10) Napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci

11) Rozvíjet kvalitu ubytování a stravování obyvatel, kvalitu a estetiku prostředí

12) Podporovat pocit bezpečí obyvatel, zvláště z hlediska sociální a zdravotní péče 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Externí sponzoři

 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

229057