Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

HISTORIE A SOUČASNOST

DOMOVA PRO SENIORY KLADNO

 

 

 

Domov pro seniory Kladno, byl založen v roce 1997, v roce 2000 byl k domovu připojen další objekt, tj. Domov důchodců, Švýcarská. Po celou dobu své existence si zachovává charakter domova pro seniory. Jeho nosným programem je poskytování komplexní sociální péče pro občany města Kladna a okolí, kteří mají starobní nebo invalidní důchod a pro svůj neuspokojivý ať už zdravotní nebo sociální problém nemohou setrvat v domácím prostředí ani s využitím jiných systémů sociální ochrany. Zajišťování sociální ošetřovatelské péče s celoročním ubytováním, stravováním a nezbytnými službami prostřednictvím personálu s odpovídající kvalifikací.

V březnu roku 2008 byl objekt v ulici Švýcarská, z důvodu nevyhovujícího stísňujícího a deprimujícího prostředí pro důstojný život seniorů, z důvodů velmi špatného technického stavu a značných ekonomických nákladů na provoz, zcela uzavřen.

Kapacita DSK až do roku 2013 čítala 25 jednolůžkových, 30 dvoulůžkových, 7 třílůžkových a 4 čtyřlůžkové pokoje, tj. 122 lůžek. Tato kapacita se zahájením provozu v nové budově navýšila o 51 jednolůžkových pokojů, a zároveň byly postupně rušeny tří a čtyřlůžkové pokoje, ze kterých vznikly pokoje dvoulůžkové. DSK tedy nabízí pouze jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Vzhledem k výše zmíněnému je nynější kapacita domova 133 lůžek služby domov pro seniory a 2 lůžka pro poskytování Odlehčovací služby. V DSK probíhá i nadále rekonstrukce jednotlivých pater, po jejímž dokončení kapacita domova ještě vzroste.

 

V DSK se o klienty stará personál na 3 odděleních:

 

  • administrativní oddělení (AO) = chod domova jako organizace

  • provozně stravovací oddělení (PSO) = úklid, údržba, kuchyně, prádelna, recepce

  • zdravotně sociální oddělení (ZSO) = ošetřovatelská péče

     

DOMOV PRO SENIORY KLADNO V DATECH:

 

1997 = založení Domova důchodců

2000 = připojení objektu Domov důchodců Švýcarská

2007 = nová registrace a nový název na Domov pro seniory Kladno, Standardy kvality sociálních služeb, uzavření Zvláštních smluv se zdravotními pojišťovnami, pořízení Docházkového systému, dorozumívacího systému „klient x sestra“, digitalizace TV vysílání, tvorba webových stránek

2008 = uzavření objektu Domov důchodců Švýcarská, zajištění systému Generálního klíče

2009 = vypracování projektové dokumentace přístavby nové budovy, instalace venkovního kamerového systému

2010 = zajištění územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení pro realizaci přístavby nové budovy

2011 = zahájení přístavby nové budovy, zajištění bezbariérového vstupu

2012 = dokončení přístavby nové budovy a její kolaudace, zateplení budovy, nová fasáda budovy

2013 = výběrové řízení na realizaci vybavení interiéru nové budovy, schválení žádosti o změnu v registraci, zahájení provozu recepce v režimu „nonstop“ z důvodu zabezpečení pocitu bezpečí pro klienty DSK

2014 = realizace vybavení interiéru nové budovy, zavedení Odlehčovací služby, výstavba altánu na zahradě pro klienty domova

2015 = rekonstrukční práce (vedení TUV, koupelny a WC, zastínění oken žaluziemi apod.)

2016 = úplné zrušení vícelůžkových pokojů, rekonstrukce 5. NP, vybavení 5. NP

2017 = rekonstrukce 4. NP, rekonstrukce EPS, vybavení 4. NP

2018 = zahájení rekonstrukce 3. NP, další rekonstrukční práce (stoupačky, výtahy, vnitřní kanalizace, střecha, koupelny, zapojení se do projektu Ježíškova vnoučata

2019 = dokončení rekonstrukce 3. NP, vybavení 3. NP, nová emailová doména, zadávací dokumentace pro zahájení rekonstrukce 2. NP

 

V průběhu let 2007 – dosud jsou pořizovány nové přístroje, zařízení, počítačové vybavení a programy, vybavení na všechna oddělení tak, aby život klientů Domova pro seniory Kladno byl co nejkvalitnější.

 

V následujícím období je i nadále naší základní vizí postupné budování moderního domova pro seniory hodného 21. století. Za tímto účelem spolupracujeme s vedením města, které svojí podporou a zájmem vytváří pro tuto modernizaci kvalitní podmínky.

 

Všechny změny jsou prováděny z důvodu zkvalitnění života seniorů, kteří jsou v dnešní společnosti opomíjenou skupinou obyvatel, domovů pro seniory je neustálý nedostatek, žádostí o poskytnutí sociální služby stále přibývá, a právě tato skupina obyvatel si zaslouží důstojný způsob života.

 

Domov pro seniory Kladno poskytuje sociální služby za účelem naplňování Standardů kvality sociálních služeb, které vytyčuje zákon o sociálních službách. O kvalitě poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Kladno svědčí nejen interní dotazníková forma monitoringu, kdy zjišťujeme spokojenost jak klientů, tak zaměstnanců, ale především výsledek Inspekce kvality sociálních služeb na nejvyšší úrovni, která se konala v DSK po dobu 3 dnů v září roku 2012, na jejichž základě kontrolní orgán vyhodnotil poskytování sociálních služeb dodržováním Standardů kvality sociálních služeb Domovem pro seniory Kladno za nejlepší ve Středočeském kraji. V roce 2016 byla tato třídenní Inspekce kvality sociálních služeb opakována, s velmi kladným výsledkem. Tento standard se snažíme dodržovat, a péči o naše klienty stále zkvalitňovat.

 

DSK postupuje dle 15 Standardů kvality sociálních služeb, na jejichž základě je činnost DSK prověřována a hodnocena. Dále DSK řídí svou činnost dle 24 Směrnic, 24 Vnitřních pravidel a 11 ostatních dokumentů DSK. Dále každý rok vytváříme interní Kontrolní zprávu o poskytování služeb v DSK v souladu s veřejným závazkem. Zaměstnanci DSK mají k dispozici Manuály pro zaměstnance a Standardy kvality sociálních služeb včetně příloh, tvořených ze směrnic, pravidel a ostatních dokumentů DSK, které jsou pravidelně aktualizovány. Klienti DSK mají k dispozici tzv. Informační balíček, ve kterém se dozvědí vše potřebné pro život v DSK.

 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Externí sponzoři

 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

229054