Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ DSK

Pro koho je DSK určen:

 

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ust. § 49 se v Domově pro seniory Kladno (dále jen DSK) poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Cílová skupina:         senioři

 

Věková struktura:    mladší senioři (60 – 80 let)

                                   starší senioři (nad 80 let)

           

Domov pro seniory Kladno není schopen poskytnout kvalitní službu, pokud:

 • neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá

 • zájemce nepatří do cílové skupiny Domova pro seniory Kladno

 • nemá dostatečnou kapacitu

 • má zájemce infekční onemocnění

 • zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní péči či psychiatrický stav vyžaduje ústavní léčbu, tzn., zájemce trpí duševním onemocněním

 • je pravděpodobné, že by zájemce mohl svojí agresí ohrožovat ostatní klienty, např. při zneužívání návykových látek

 • se zájemce nachází v terminálním stavu

 • byla s klientem ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení práv a povinností

 • klient vypověděl smlouvu o poskytování sociální služby z osobních důvodů a novou žádost o poskytování sociální služby podává ve lhůtě kratší než 6 měsíců

   

  Při srovnání služeb, které jsou skutečně poskytovány jednotlivým klientům, existuje soulad s posláními, cíly, principy, zásadami i dalšími pravidly a metodickými materiály, které má DSK písemně zpracované. Tyto dokumenty jsou k dispozici na veřejně přístupných místech (např. na recepci, na jednotlivých patrech, na Magistrátu města Kladna a také na webových stránkách www.domov-kladno.cz a jsou srozumitelné pro všechny osoby.

   

   

 

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

Generální sponzor

Logo-Seven-Teplarna-Kladno-Colour.jpg 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

182950