Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

Cíle DSK

 

Cíle DSK jako organizace jsou:

 

 

Poskytovat kvalitní sociální služby, tj. dobře splňovat Standardy kvality sociálních služeb.

 

Dlouhodobě modernizovat Domov pro seniory Kladno novým a kvalitnějším vybavením.

 

Zviditelňovat Domov pro seniory Kladno investicemi do reklamních letáků, informačních tabulí, Manuálů pro zaměstnance apod. z důvodu zvýšení informovanosti o DSK.

 

Spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, což se kladně projeví v hospodaření DSK.

 

 Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců DSK. 

 

 

 

 

 

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

Generální sponzor

Logo-Seven-Teplarna-Kladno-Colour.jpg 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

182950