Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

Poslání,účel a předmět činnosti DSK

 

P O S L Á N Í

 

Posláním pobytové služby - Domova pro seniory Kladno, příspěvkové organizace, zřízené Statutárním městem Kladno je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

 

 

Ú Č E L

 

Domov pro seniory Kladno jako poskytovatel sociálních služeb nabízí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 

Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a dalšího zaopatření. Domov pro seniory Kladno poskytuje zdravotní, rehabilitační, sociální a ošetřovatelskou péči personálem s odpovídající kvalifikací. V rámci doplňkové činnosti poskytuje Domov pro seniory Kladno služby dalším občanům v rámci kapacitních možností. Jedná se například o rehabilitaci, pedikúru, prodej stravy, dále o nákup a prodej drobného zboží pro klienty Domova pro seniory Kladno, o výrobu a prodej předmětů v rámci pracovní terapie, a dále o reklamní činnost a marketing.

 

 

 

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Generální sponzor

www.kladno.alpiq.cz
alpiq_sp_CO.jpg

alpiq_sp_CO.wmf

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

170895