Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

 

POSLÁNÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI DSK

 

 

P O S L Á N Í

 

Posláním pobytové služby - Domova pro seniory Kladno, příspěvkové organizace, zřízené Statutárním městem Kladno je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporuje klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

 

 

 

Ú Č E L

 

Domov pro seniory Kladno jako zařízení sociálních služeb nabízí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 

Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a dalšího zaopatření klientů. Domov pro seniory Kladno poskytuje potřebnou péči personálem s odpovídající kvalifikací.

 

 

 

 

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

Generální sponzor

Logo-Seven-Teplarna-Kladno-Colour.jpg 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

182950