Motto:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Chceme-li se z jejich krásy těšit, musíme o ně patřičně pečovat.

 

POSLÁNÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI DSK

 

 

P O S L Á N Í

 

Posláním pobytové služby - Domova pro seniory Kladno, příspěvkové organizace, zřízené Statutárním městem Kladno je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

 

 

 

Ú Č E L

 

Domov pro seniory Kladno jako zařízení sociálních služeb nabízí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 

Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a dalšího zaopatření klientů. Domov pro seniory Kladno poskytuje potřebnou péči personálem s odpovídající kvalifikací.

 

 

 

 

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Externí sponzoři

 


 

 

dd_vlevo.jpg

Návštěvnost stránek

229056